תקנון האתר ומדיניות ביטול

מבוא:

 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

החזרות וביטולים:

ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של המלון. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. הביטול יאושר לפי מדיניות הביטול הבא:

 • 14 ימים לפני ממועד האירוח ביטול חינמי.
 • 13 עד 7 ימים ממועד האירוח חיוב של 10%.
 • 6 עד 3 ימים ממועד האירוח חיוב של 20%.
 • פחות מ 72 שעות ממועד האירוח חיוב של 50%.
 • פחות מ24 שעות ממועד האירוח זה חיוב מלא.

שירות לקוחות:

בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 074-7189230 או 0504082226.

אבטחת מידע ופרטיות:

 • המלון וחברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעמו ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 • המלון נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת המלון ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהי המלון אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • המלון מתחייב שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

קניין רוחני:

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של המלון.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט:

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.
Accessibility tools

Powered by - Wemake